Wednesday, April 12, 2006

董卓的笑話

董卓宴請呂布李儒等心腹,貂蟬作陪。
卓欲試諸人忠誠,命蟬塗黑雙乳。
席間燭忽滅,燭復明後,人手皆黑,獨布手淨。
卓遂賞布,布笑,露黑齒!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home